Pravno obvestilo

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

S spletno stranjo aninezgodbe.si upravlja Pravna pisarna SKLADNOST, Sanela Brglez s.p., Grosuplje, matična št. 8481920000 (v nadaljevanju: PP SKLADNOST).

Pogoji uporabe spletne strani aninezgodbe.si se nanašajo na uporabo spletne strani aninezgodbe.si (v nadaljevanju: pogoji uporabe). Z vstopom na to spletno stran se uporabnik s pogoji uporabe strinja in soglaša, da ga ti pogoji zavezujejo.

PP SKLADNOST si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh pogojev, brez predhodnega obvestila.

PP SKLADNOST se bo trudila z vso potrebno skrbnostjo zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo, ki bi iz tega naslova lahko nastala. PP SKLADNOST tudi ni odgovorna za morebitno občasno nedelovanje spletne strani.

Ta spletna stran je intelektualna lastnina PP SKLADNOST. Vse vsebine v pisni in slikovni obliki, ki so objavljene na tej spletni strani, so zaščiteno avtorsko delo PP SKLADNOST. Uporabnik teh vsebin ne sme kopirati, spreminjati, distribuirati, objavljati, predvajati ali kako drugače izkoriščati brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja PP SKLADNOST.

Copyright © 2020 by PP SKLADNOST